Víno Hašek – španělská vína s osobním přístupem

Španělsko se může chlubit největší plochou vinic na světě přesahující 1,17 milionu hektarů1. I přes tento fakt jej v množství vyrobeného vína předstihují Francie a Itálie. Španělské vinice jsou totiž starší, vysazené na méně úrodné vápnité a písčité půdě a stromky mají mezi sebou větší odstupy. Stáří stromků vinné révy má velký vliv na kvalitu vína. Se stářím stromků klesá výnos, ale stoupá kvalita hroznů. Již toto dává tušit kvalitu španělského vína.

Rozmanité podnebí s výkyvy teplot na výnosnosti produkce nepřidá. Odrazí se však na jakosti a charakteru vína. Španělské víno je silnější, osobitější, elegantnější, temperamentnější… Mezi vinaři není novinkou, že španělská vína mají nejlepší poměr kvality a ceny.

Historie

Významný přelom v jinak dlouhé historii pěstování vína na Pyrenejském poloostrově (3000 let př. n. l.) nastal v polovině 19. století, kdy epidemie zničila evropské vinice. Tehdejší vinařská velmoc Francie byla značně postižena a úbytek její produkce byl obrovský. Pro vinaře tehdy nebylo nic snadnějšího, než překročit Pyreneje a usídlit se hned pod nimi. Španělské království se stalo centrem vinařství a, i když ani Španělsko nákaze neuniklo (Rioja byla postižena na přelomu 19. století), stihli místní vinaři během několika desítek let získat mnoho znalostí od nejlepších vinařů z Evropy.

Španělské vinařství se mohlo počít obnovovat až v polovině 20. století kvůli občanské a druhé světové válce. V šedesátých letech se na světový trh probojovalo fortifikované víno z oblasti Jérezu (Cherry) a následovalo víno z dnes nejslavnější vinařské oblasti Rioja. Stejně jako pro celé Španělsko znamenaly smrt Francisca Franca (1975) a vstup do Evropských společenství (1986) velký předěl pro vinaře. Stát začal méně zasahovat do podnikání a příliv evropských dotací napomohl modernizaci výroby vína. Dnes španělská vína běžně porážejí konkurenci z jiných zemí na světových soutěžích.

Vinos_Jumilla_2015_03_28_080

Čas a zrání

Španělé nikam a na nic nespěchají. V případě vína je to jen dobře. Vědí, že víno potřebuje čas. Proto jsou u španělských vín více než jinde běžná označení jako Crianza, Reserva či Gran Reserva2.

Vína s označením Jóven se na trh uvádí během prvního roku po sklizni. Tato mladá vína jsou svěží a ovocná, postupem času však tyto atributy ztrácí. Pokud víno zrálo v sudu méně než 12 měsíců, zvláštní označení nemá. Vína s označením Crianza se na trh dostanou ve svém třetím roce poté, co zrála v sudu alespoň 12 měsíců. Zbytek dozrávání probíhá v láhvi. Vína kategorie Reserva jsou vhodná k archivaci. Musí být ve svém čtvrtém roce a v sudu zrát alespoň 12 měsíců. Poslední kategorií jsou vína Grand Reserva. Tato vína pochází jen ze sklizní nejkvalitnějších ročníků a pro získání označení Grand Reserva musí zrát alespoň 24 měsíců v sudu a 36 měsíců v láhvi. Sudy, ve kterých probíhá zrání, jsou z amerického nebo francouzského dubu o objemu 225 litrů. Označují se jako barikové sudy, zkráceně „barik“ (z francouzského „barrique“, španělsky „barrica“). Nový sud se na vínu projeví v ceně a samozřejmě v chuti. Vínu předá nejvíce ze svých aromatických látek (vanilin, laktony, třísloviny, nezkvasitelné sacharidy). Pro zrání vína se sudy mohou použít pouze třikrát.

Kategorie podle původu

Španělská vína se dělí do kategorií dle původu, z nichž nejpřísnější kontrolou prochází vína s označením Denominación de Origen (označení původu, D.O.) a Denominación de Origen Calificada (kvalifikované označení původu, D.O.Ca). Druhou jmenovanou kategorií se mohou pyšnit pouze vína z oblasti La Rioja a katalánského Prioratu.

D.O.Ca Rioja je nejznámější vinařskou oblastí Španělska. I se svou nevelkou rozlohou tvoří její produkce přes třetinu celkové španělské produkce vína. Vína Rioja proslavila Španělsko a celá oblast je jednou z nejznámějších a nejoceňovanějších vinařských oblastí na světě. D.O.Ca. Rioja se skládá ze tří oblastí (Rioja Alta, Rioja Baja, Rioja Alavesa). Rioja Alta a Alavesa jsou hornatější a více ovlivněné atlantickým klimatem, Rioja Baja se vyznačuje rovinatějším terénem a sušším klimatem. Druhou nejznámější vinařskou oblastí Španělska je D.O. Ribera del Duero s produkcí přes 8% celkové španělské produkce vína.

Ve Španělsku přes 60 oblastí s označením původu, na kterých se pěstuje 600 odrůd vinné révy. Každá oblast má svá specifika a každá dává svébytné a specifické víno. Pyrenejský poloostrov je územím s velkou pestrostí přírodních podmínek, půdních typů a klimatických odlišností, jejichž výčet by byl snad nekonečný. La Mancha s rozpálenými pláněmi a horkým vzduchem, La Rioja hornatá a úrodná, Andalucia s letními teplotami 50º C, náhorní plošina Meseta Central s velkými teplotními rozdíly léta a zimy, sever úrodnější, jih sušší…

V každé sklenici dobrého španělského vína je temperament, spalující vedro, naléhavost flamenca, bohatost a rozmanitost španělské země.

Ivan Hašek © 2015

1 To je přes 15% celkové světové plochy vinic, padesátinásobek rozlohy českých a moravských vinohradů.

2 Následující popis platí pro vína D.O.Ca. Rioja. Požadavky zrání vína pocházejících z jiných oblastí se mohou lišit.